ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τροποποιήσεις

06.05.2005 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005 (Ν. 49(I)/2005, Αρ. Εφημ. 3989, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 06.05.2005).
06/05/2005

_______________________________________________
© 2013 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών