ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νόμοι

15.12.2006 - Νόμος που προνοεί για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 του Συμβουλίου περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρειάς (SCE). (Ν.159(Ι)/2006, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4102, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Ημερ. 15.12.2006)
15/12/2006

_______________________________________________
© 2013 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών