ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τροποποιήσεις

08.07.2005 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005 (Ν. 76(I)/2005, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4010, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 08.07.2005).
08/07/2005

_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών