ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τροποποιήσεις

15.10.2004 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004 (Ν. 230(I)/2004, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3910, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 15.10.2004).
15/10/2004

_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών