ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΥΣΕ στο έργο "YOUTHShare", ανακοινώνεται η έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2019 (Newsletter #1), όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο του Έργου (26.3.2019)
22/03/2019

Στο τεύχος Μαρτίου 2019 (Newsletter #1) του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο δημοσιεύεται ανά τρίμηνο από το έργο "YOUTHShare", γίνεται μια πρώτη γενική παρουσίαση του Έργου. Περαιτέρω, αναπτύσσονται θέματα που σχετίζονται με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ και Νορβηγίας, την Κοινωνική Οικονομία (social economy), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως επικεφαλής του Έργου, την εναρκτήρια συνάντηση των Εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 27.11.2018 στην Αθήνα, καθώς και θέματα προβολής, επικοινωνίας και διάχυση του Έργου.

_______________________________________________
© 2013 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών