ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τροποποιήσεις

25.02.2000 - Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 40/2000, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3390, Ε.Ε. Παρ. III (Ι), Ημερ. 25.02.2000).
25/02/2000

_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών