Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΥΣΕ στο έργο "YOUTHShare", ανακοινώνεται η έκδοση του τεύχους Αυγούστου 2019 (Newsletter #2), όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο του Έργου (30.8.2019)
05/09/2019


Στο τεύχος Αυγούστου 2019 (Newsletter #2) του ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται ανά τρίμηνο από το έργο "YOUTHShare" καλύπτονται θέματα που αφορούν την κατανόηση των επιπτώσεων που προκύπτουν σε σχέση με νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή εργασίας (NEETs) σε γεωγραφική βάση, το ηλεκτρονικό περιοδικό "Youth Employment Magazine", του οποίου το πρώτο τεύχος εκδόθηκε στις 30 Ιουλίου 2019, την οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy), τους Εταίρους που συμμετέχουν στο ερευνητικό μέρος του Έργου, καθώς και δράσεις σε σχέση με την επικοινωνία και διάδοση του Έργου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatYOUTHShare_Newsletter Νο 2_EN.pdf

EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά