ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΥΣΕ στο έργο "YOUTHShare", ανακοινώνεται η έκδοση του τεύχους Αυγούστου 2019 (Newsletter #2), όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο του Έργου (30.8.2019)
05/09/2019

Στο τεύχος Αυγούστου 2019 (Newsletter #2) του ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται ανά τρίμηνο από το έργο "YOUTHShare" καλύπτονται θέματα που αφορούν την κατανόηση των επιπτώσεων που προκύπτουν σε σχέση με νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή εργασίας (NEETs) σε γεωγραφική βάση, το ηλεκτρονικό περιοδικό "Youth Employment Magazine", του οποίου το πρώτο τεύχος εκδόθηκε στις 30 Ιουλίου 2019, την οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy), τους Εταίρους που συμμετέχουν στο ερευνητικό μέρος του Έργου, καθώς και δράσεις σε σχέση με την επικοινωνία και διάδοση του Έργου.

_______________________________________________
© 2013 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών