ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τροποποιήσεις

26.11.1999 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 (Ν. 140(I)/1999, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3367, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 26.11.1999).
26/11/99

_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών