ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) και Πιστοποιήσεις
08/11/2021

Η Εθνική Προδιαγραφή (μαζί με τον Οδηγό) μπορεί να εφαρμοσθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση/οργανισμό σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) προγράμματος με σχετικές επιχορηγήσεις για τις επιχείρησες/οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που θα υιοθετούν επιτυχώς την Εθνική Προδιαγραφή θα πιστοποιούνται και θα εγγράφονται σε σχετικό μητρώο, το οποίο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.
Για το χρηματοδοτούμενο από τον ΕΟΧ πρόγραμμα θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

_______________________________________________
© 2013 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών