Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς"
31/05/2022


Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει τον 7ο διαγωνισμό Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς και καλεί εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Παρατίθεται η πιο κάτω σύνδεση στο σχετικό Δελτίο Τύπου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordDT-diag-eterikou-ethel-ethel-prosforas-prokiriksi.docx

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά