ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θεσμοί

30.03.2001 - Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Ταμείο Προνοίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001. (Κ.Δ.Π. 138/2001, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3485, Ε.Ε. Παρ. III (Ι), Ημερ. 30.03.2001)
30/03/2001

_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών