ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τροποποιήσεις

05.03.2004 - Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 3 του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2003 [Ν. 124(Ι)] για Έναρξη Ισχύος του Νόμου αυτού (Κ.Δ.Π 128/2004, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3815, Ε.Ε. Παρ. III(I), Ημερ. 05.03.2004).
05/03/2004

_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών