ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τροποποιήσεις

27.10.2000 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 (Ν. 140(I)/2000, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3441, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 27.10.2000).
27/10/2000

_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών