ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νόμοι

15.12.2006 - Νόμος που ρυθμίζει τη συμπλήρωση του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας, όσον αφορά στο ρόλο των εργαζομένων. (Ν.160(Ι)/2006, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4102, Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Ημερ. 15.12.2006)
15/12/2006

_______________________________________________
© 2013 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών