Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Εκπροσώπηση της ΥΣΕ στην εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα για το συγχρηματοδοτούμενο έργο "YOUTHShare" (27.11.2018)
03/12/2018
υ

Εκπροσώπηση της ΥΣΕ στην εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα για το συγχρηματοδοτούμενο έργο Εκπροσώπηση της ΥΣΕ στην εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα για το συγχρηματοδοτούμενο έργο Εκπροσώπηση της ΥΣΕ στην εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα για το συγχρηματοδοτούμενο έργο

Στις 27 Νοεμβρίου 2018, η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών εκπροσωπήθηκε από το Λειτουργό Συνεργατικών Εταιρειών και Υπεύθυνο του έργου "YOUTHShare", κ. Μαρίνο Άνιφτο, στην εναρκτήρια συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν επίσης άλλοι 11 εκπρόσωποι εκ μέρους των συνολικά 12 Εταίρων με Επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, και Νορβηγία μέσω του Ταμείου “ΕΕΑ and Norway Grants Fund for Youth Employment” με συνολικό προϋπολογισμό 2.125.185,33 ευρώ και έχει διάρκεια 42 μήνες.

Κύριος στόχος του Έργου είναι η μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης (NEETs), αναπτύσσοντας δεξιότητες σε διατοπικό επίπεδο σε βιώσιμους οικονομικούς τομείς, όπως είναι η παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και άλλοι συναφείς τομείς της κυκλικής οικονομίας. Η συμβολή μιας ολοκληρωμένης πολύ-επίπεδης μεθοδολογίας και πρακτικής θα ενισχύσει τις δυνατότητες για κοινωνική επιχειρηματικότητα και συνεργατική οικονομία σε σχέση με τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων και παράλληλα θα συμβάλει στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης.

Σκοπός της εναρκτήριας συνάντησης ήταν η γνωριμία μεταξύ των Υπευθύνων του Έργου εκ μέρους των Εταίρων, καθώς και η τροχιοδρόμηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού, όσον αφορά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από τους Εταίρους.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της συνάντησης, ο επικεφαλής του Έργου ανέλυσε τους στόχους, το σχεδιασμό και την οργάνωση του Έργου σε τομείς που αφορούν το συντονισμό, την οικονομική διαχείριση, καθώς και την επικοινωνία και διάχυση των δραστηριοτήτων του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Φορέα Χρηματοδότησης και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού. Στο δεύτερο μέρος, οι Υπεύθυνοι του Έργου, εκ μέρους των Εταίρων, παρουσίασαν αρχικά την αποστολή και το όραμα των Οργανισμών τους και στη συνέχεια διατύπωσαν τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο προγραμματίζουν να υλοποιήσουν τις διάφορες δράσεις που έχουν αναλάβει. Σ’ αυτό το πλαίσιο, δόθηκε επίσης η ευκαιρία να γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα τεχνογνωσίας και ανάπτυξης στρατηγικών σε σχέση με την υλοποίηση του έργου "YOUTHShare".
Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά