Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Επικοινωνία


  Διεύθυνση:

  Γρηγόρη Αυξεντίου 7Β

  1096 Λευκωσία

  Φαξ: +357 22 401592

  Email: commissioner@cssda.gov.cy

  --------------------------------------------

  Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:

  Τηλ.: +357 22 401500, +357 22 401560

  Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00


EEA and Norway Grants Cyprus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά