Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) και Πιστοποιήσεις
08/11/2021


Η Εθνική Προδιαγραφή (μαζί με τον Οδηγό) μπορεί να εφαρμοσθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση/οργανισμό σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) προγράμματος με σχετικές επιχορηγήσεις για τις επιχείρησες/οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που θα υιοθετούν επιτυχώς την Εθνική Προδιαγραφή θα πιστοποιούνται και θα εγγράφονται σε σχετικό μητρώο, το οποίο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.
Για το χρηματοδοτούμενο από τον ΕΟΧ πρόγραμμα θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕθνική Προδιαγραφή.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕθνική Προδιαγραφή_Οδηγός.pdf

EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά