Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Διαχείριση Υποθέσεων Εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών


Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π.) 143/2007 έχει αναθέσει στον Έφορο της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών τη διαχείριση των υποθέσεων 206 εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν επαναδραστηριοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την τουρκική εισβολή του 1974.Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά