Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Εργασίες


Διαχείριση Υποθέσεων Εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών


Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π.) 143/2007 έχει αναθέσει στον Έφορο της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών τη διαχείριση των υποθέσεων 206 εκτοπισμένων Συνεργατικών Εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν επαναδραστηριοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την τουρκική εισβολή του 1974.EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά