Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Συμμετοχή της ΥΣΕ σε εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ με θέμα "Αειφόρος Επιχειρηματικότητα: Οικογένεια, Συνεργασία και Κοινότητα" (28.3.2019)
29/03/2019

Συμμετοχή της ΥΣΕ σε εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ με θέμα Συμμετοχή της ΥΣΕ σε εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ με θέμα Συμμετοχή της ΥΣΕ σε εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ με θέμα

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα «Αειφόρος Επιχειρηματικότητα: Οικογένεια, Συνεργασία και Κοινότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, 18:00 – 21:00 στο Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο προώθησης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, την οποία οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρούν παράλληλα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Η αειφόρος επιχειρηματικότητα είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες στο επίπεδο μιας επιχείρησης ή οργανισμού παράγουν τόσο οικονομικά όσο και μη οικονομικά μακροπρόθεσμα οφέλη για άτομα, την οικονομία και την κοινωνία.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών συμμετείχε στην εκδήλωση με παρουσίαση του θέματος «Συνεργατικές Εταιρείες στην Κύπρο και Προοπτικές Αειφόρου Ανάπτυξης».

Με το πέρας των παρουσιάσεων ακολούθησε φόρουμ συζήτησης.

https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=169730Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόσκληση εκδήλωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟμιλία εκ μέρους του Αν. Εφόρου ΥΣΕ.pdf

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά