Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


24.02.2012 - Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 54/2012, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4551, Ε.Ε. Παρ. III (Ι), Ημερ. 24.2.2012).
24/02/2012Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 54 2012.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά