Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Radio spot.mp3Radio spot.mp3ΕΚΕ_ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.pdfΕΚΕ_ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.pdfΕΚΕ_ΟΔΗΓΟΣ.pdfΕΚΕ_ΟΔΗΓΟΣ.pdf
Ενημερωτικές/Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την εγγραφή επιχειρήσεων στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ
16/02/2024


Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, ως η αρμόδια Αρχή, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Κύπρο και στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Corporate Sustainability Supporting Framework", το οποίο συγχρηματοδοτείται από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021, ανακοινώνει την έναρξη ενημερωτικών /εκπαιδευτικών ημερίδων σε όλες τις Επαρχίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ.

Πληροφορίες σε σχέση με τις ημέρες, τις Επαρχίες, τους χώρους διεξαγωγής, καθώς και για την εγγραφή στις Ημερίδες, παρατίθενται στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:
https://forms.gle/4wgJa8sY474SMCjy9

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση /διευκρίνηση, παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο Συντονιστή του Έργου κ. Μαρίνο Άνιφτο, τηλ. 22401596, ηλεκτρονική διεύθυνση maniftos@cssda.gov.cy (Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΚΕ_ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΚΕ_ΟΔΗΓΟΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου MP3Radio spot.mp3

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά