Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


30.04.2004 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2004 (Ν. 170(I)/2004, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3852, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 30.04.2004).
30/04/2004EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά