Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΥΣΕ στο έργο "YOUTHShare", ανακοινώνεται η έκδοση του τεύχους Μαρτίου 2019 (Newsletter #1), όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο του Έργου (26.3.2019)
22/03/2019


Στο τεύχος Μαρτίου 2019 (Newsletter #1) του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο δημοσιεύεται ανά τρίμηνο από το έργο "YOUTHShare", γίνεται μια πρώτη γενική παρουσίαση του Έργου. Περαιτέρω, αναπτύσσονται θέματα που σχετίζονται με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ και Νορβηγίας, την Κοινωνική Οικονομία (social economy), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως επικεφαλής του Έργου, την εναρκτήρια συνάντηση των Εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 27.11.2018 στην Αθήνα, καθώς και θέματα προβολής, επικοινωνίας και διάχυση του Έργου.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatYOUTHShare_Newsletter No1_EN.pdf

EEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά