Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


26.09.2011 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2011 (Ν. 118(Ι)/2011, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4293, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Ημερ. 26.09.2011).
26/09/2011Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Συνεργατικών Εταιρειών Τροποποιητικός Αρ 1 Νόμος του 2011.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά