Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


30.03.2007 - Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 140/2007, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4185, Ε.Ε. Παρ. III (Ι), Ημερ. 30.03.2007).
30/03/2007Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 140 ΤΟΥ 2007.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά