Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


06.02.2004 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (Ν. 5(I)/2004, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3805, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 06.02.2004).
06/02/2004EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά