Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


31.12.2007 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2007 (Ν. 177(I)/2007, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4153, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 31.12.2007).
31/12/2007Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝΟΜΟΣ 177(Ι)_2007.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά