Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


25.07.2014 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 (Ν.122(Ι)/2014, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4456, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Ημερ. 25.7.2014)
06/08/2014Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά