Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


15.03.2007 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (Ν. 29(I)/2007, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4117, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 15.03.2007).
15/03/2007Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝΟΜΟΣ 29(Ι)_ 2007.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά