Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


05.03.2004 - Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 3 του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2003 [Ν. 124(Ι)] για Έναρξη Ισχύος του Νόμου αυτού (Κ.Δ.Π 128/2004, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3815, Ε.Ε. Παρ. III(I), Ημερ. 05.03.2004).
05/03/2004Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚ.Δ.Π. 128 2004_ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά