Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Ανακοινώσεις


Στο πλαίσιο συμμετοχής της ΥΣΕ στο έργο "YOUTHShare", ανακοινώνεται η επίσημη έναρξη της έκδοσης του περιοδικού "Youth Employment Magazine" (30.7.2019)
05/08/2019


Η επίσημη έναρξη του περιοδικού "Youth Employment Magazine" ανακοινώνεται την ημέρα της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας των Ηνωμένων Εθνών. Περίπου 200 ιδρύματα από 26 ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιούν σχέδια χρηματοδοτούμενα από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία ενώνονται για να μοιραστούν τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

Μεταξύ αυτών και η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία συμμετέχει στο έργο "YOUTHShare" ως εταίρος μαζί με άλλους 10 Οργανισμούς από 5 χώρες της Ευρώπης και με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.125.185,33 ευρώ και διάρκεια 42 μήνες (1.11.2018 – 30.4.2022).Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress Release_Youth Employment Magazine_EL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPress Release_Youth Employment Magazine_EN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatThe Youth Employment Magazine July Issue_n1.pdf

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά