Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


16.02.2001 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 (Ν. 8(I)/2001, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3475, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 16.02.2001).
16/02/2001Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝΟΜΟΣ 8(Ι) ΤΟΥ 2001.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά