Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


27.10.2000 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 (Ν. 140(I)/2000, Αρ. Επίσ. Εφημ. 3441, Ε.Ε. Παρ. I(Ι), Ημερ. 27.10.2000).
27/10/2000EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά