Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Νόμοι


15.12.2006 - Νόμος που ρυθμίζει τη συμπλήρωση του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας, όσον αφορά στο ρόλο των εργαζομένων. (Ν.160(Ι)/2006, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4102, Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Ημερ. 15.12.2006)
15/12/2006Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 160(Ι)_ 2006.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά