Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


23.07.2010 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2010 (Ν.85(Ι)/2010, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4253, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Ημερ. 23.7.2010).
23/07/2010Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2010.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά