Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Τροποποιήσεις


28.12.2012 - Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2012 (Ν.214(Ι)/2012, Αρ. Επίσ. Εφημ. 4374, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Ημερ. 28.12.2012).
28/12/2012Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2012.pdf
EEA and Norway Grants Cyprus

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά