Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ), η οποία είναι η αρμόδια δημόσια Αρχή για τις Συνεργατικές Εταιρείες, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καθώς και για την ευαισθητοποίηση υιοθέτησης της Εθνικής Προδιαγραφής για σύστημα διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) από επιχειρήσεις/οργανισμούς στην Κύπρο.

Μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να ενημερωθείτε για την Υπηρεσία και τις αρμοδιότητες/δραστηριότητες της, το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι Συνεργατικές Εταιρείες και οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καθώς και για τις δράσεις της Υπηρεσίας σε σχέση με την προώθηση της ΕΚΕ σε επιχειρήσεις/οργανισμούς στην Κύπρο.

Η ιστοσελίδα μας αναθεωρείται και εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, ανακοινώσεις και ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τις πιο πάνω αρμοδιότητες/δραστηριότητες της.

Ενημέρωση


Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή επιχειρήσεων στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2023

Εκδήλωση "Peer Learning on Establishing an Ecosystem for the Support of Social Enterprises"

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE)

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Συγχρηματοδοτούμενο έργο "Corporate Sustainability Supporting Framework"

Εγκύκλιος (19.11.2018) - Εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων, καταθέσεις και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών από /σε πιστωτικά ιδρύματα

Εγκύκλιος (5.9.2018) - Χρήση Διεθνούς Συνεργατικού Λογότυπου (Cooperative Marque) και Συνεργατικού Ηλεκτρονικού Τομέα (Cooperative e-domain)

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Εγκύκλιος (11.4.2018) - Ετοιμασία και έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών, ετήσια έκθεση διαχείρισης και ετήσια γενική συνέλευσηEEA and Norway Grants Cyprus

Ενημερωτικές /Εκπαιδευτικές Ημερίδες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την εγγραφή στο κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά