Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΣΕ), η οποία είναι η αρμόδια δημόσια Αρχή για τις Συνεργατικές Εταιρείες, τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καθώς και για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Κύπρο.

Μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να ενημερωθείτε για την Υπηρεσία και τις αρμοδιότητες/δραστηριότητες της, το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι Συνεργατικές Εταιρείες και οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καθώς και για τις δράσεις της Υπηρεσίας σε σχέση με την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για υιοθέτηση της Εθνικής Προδιαγραφής ΕΚΕ στις δραστηριότητες και στον τρόπο λειτουργίας τους.

Η ιστοσελίδα μας αναθεωρείται και εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, ανακοινώσεις και ενημερωτικό υλικό σε σχέση με τις πιο πάνω αρμοδιότητες/δραστηριότητες της.

Ενημέρωση


Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για εγγραφή ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων /οργανισμών στο κρατικό Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Ανακοίνωση για έναρξη υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για συνεργασία με επιχειρήσεις /οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο κρατικό Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Εκδήλωση "Peer Learning on Establishing an Ecosystem for the Support of Social Enterprises"

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE)

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Συγχρηματοδοτούμενο έργο "Corporate Sustainability Supporting Framework"

Εγκύκλιος (19.11.2018) - Εξασφάλιση δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων, καταθέσεις και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών από /σε πιστωτικά ιδρύματα

Εγκύκλιος (5.9.2018) - Χρήση Διεθνούς Συνεργατικού Λογότυπου (Cooperative Marque) και Συνεργατικού Ηλεκτρονικού Τομέα (Cooperative e-domain)

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Εγκύκλιος (11.4.2018) - Ετοιμασία και έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών, ετήσια έκθεση διαχείρισης και ετήσια γενική συνέλευσηΥποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά