Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

Αρχείο - Ανακοινώσεις
Hide details for [<div>]2024[</div>]
2024


Hide details for [<div>]2023[</div>]
2023Hide details for [<div>]2022[</div>]
2022

Hide details for [<div>]2021[</div>]
2021Hide details for [<div>]2020[</div>]
2020

Hide details for [<div>]2019[</div>]
2019

Hide details for [<div>]2018[</div>]
2018


Hide details for [<div>]2017[</div>]
2017


Hide details for [<div>]2016[</div>]
2016

Hide details for [<div>]2015[</div>]
2015

Hide details for [<div>]2014[</div>]
2014


Hide details for [<div>]2013[</div>]
2013

Υποβολή Αιτήσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

EEA and Norway Grants Cyprus

Μητρώο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για Συνεργασία με Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Κρατικό Μητρώο ΕΚΕ

Εθνική Προδιαγραφή - Οδηγός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) 
και Πιστοποιήσεις

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών

Coopilot-project.eu

Συνδέσεις

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κάν΄το Ηλεκτρονικά